MKB

Meer doen voor het MKB

Onder MKB vallen alle bedrijven met minder dan 250 fte. Dat is 99,9% van de bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Een groot deel van het MKB wordt gezien als breed MKB. Hieronder wordt verstaan alle MKB exclusief ZZP’ers en innovatieve bedrijven.

MKB: motor van de economie

Het MKB is een belangrijke motor van de economie. Het MKB is verantwoordelijk voor ruim zestig procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) en zeventig procent van alle werkgelegenheid.

Ook in de verschillende transities, zoals duurzaamheid en digitalisering, speelt het MKB een belangrijke rol. Het biedt de oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken en moet zelf ook mee in alle transities. Daarom is meer doen voor het MKB van vitaal belang voor het innovatie- en duurzaamheidsbeleid.

De motor opvoeren

Veel dienstverlening van de publieke sector is gericht op het MKB. Maar MKB’ers hebben vaak moeite met het vinden van de juiste ondersteuning. Dankzij onze data en dienstverlening kun jij het MKB snel vinden, bereiken en benaderen. Zo laat je de motor van de economie op volle toeren draaien.

Launch login modal Launch register modal