Onze klanten

Bekijk hier enkele van onze klantcases.

Economic Board Utrecht: Innovatiespotter heeft duidelijke meerwaarde

Economic Board Utrecht: “Innovatiespotter heeft duidelijke meerwaarde”

Economic Board Utrecht (EBU) bouwt aan coalities van bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Deze nieuwe coalities moeten leiden tot business cases die het leven groener, gezonder en slimmer maken.

EBU stelde ons de uitdaging voor om een inventarisatie te maken van regionale bedrijven rondom de thema’s Circulair Bouwen en -Slopen. De Innovatiespotter leverde een overzicht van relevante bedrijven uit verschillende sectoren. De gevonden bedrijven dragen vanuit hun eigen invalshoek bij aan het thema.

“We hebben de resultaten van de Innovatiespotter vergeleken met de databases die we op andere manieren hebben opgebouwd op het dossier Circulaire Bouw/Sloop. Onze conclusie is dat deze zoekmethode duidelijk meerwaarde heeft ten opzichte van andere methodes en een groter netwerk oplevert.”

Monique Roso, onderzoekscoördinator EBU Research

Bouwend Nederland: Innovatieve spelers bij Themakaart Bouw

Bouwend Nederland: Innovatieve spelers bij Themakaart Bouw

De Themakaart Bouw is een landelijk initiatief van de bouw en dient als wegwijzer naar een slimmere en toekomstbestendige bouwsector. De kaart geeft de 8 grootste thema’s weer voor de komende jaren.

Ondernemersorganisatie Bouwend Nederland zoekt contact met innovatieve spelers bij elk van de 8 thema’s uit de Themakaart. De Innovatiespotter werd ingeschakeld om dat te realiseren. Wij startten met het in beeld brengen van bedrijven rondom het thema Smart Construction. De aanpak leverde tientallen onbekende innovatieve bedrijven op. Wegens de aangetoonde meerwaarde van onze zoekmethode richten we ons nu ook op de 7 overige thema’s.

Regio Groningen-Assen: Brede inventarisatie van economisch relevante en innovatieve bedrijven in de regio

Regio Groningen-Assen: Brede inventarisatie van economisch relevante en innovatieve bedrijven in de regio

Regio Groningen-Assen (RGA) is een economisch samenwerkingsverband tussen 2 provincies en 12 gemeenten rond de steden Assen en Groningen. RGA vroeg de Innovatiespotter om een overzicht te maken van economisch relevante en innovatieve bedrijven in de regio. We maakten een brede inventarisatie van bedrijven met economisch potentieel, en brachten specifiek bedrijven in kaart rondom de 9 topsectoren en de thema’s bouw, Biobased en circulaire economie.

De inventarisatie leverde veel bedrijven op die voorheen onbekend waren bij regionale accountmanagers. Zij werden niet gevonden met traditionele zoekmethodes en profileren zich ook niet in de regio. Maar liefst 44% van de gevonden bedrijven is betrokken bij meer dan één sector of thema. Dit onderstreept het feit dat moderne bedrijven vaak ‘verstopt’ zitten tussen cross-sectorale activiteiten. RGA ziet hierin de toegevoegde waarde van de methode van de Innovatiespotter voor het maken van regionale economische analyses.

Drechtsteden: Zicht op kansrijke bedrijven op de as Rotterdam-Antwerpen

Drechtsteden: Zicht op kansrijke bedrijven op de as Rotterdam-Antwerpen

De Drechtsteden is een economisch samenwerkingsverband van 6 – binnenkort 7 – gemeenten aan de zuidrand van de Randstad. De regio is toonaangevend in de maritieme sector en heeft een strategische positie op de as Rotterdam-Antwerpen.

De Drechtsteden wil cross-over-evenementen organiseren, maar ook op breder niveau in staat zijn om op effectieve wijze beschikbare innovatie- en subsidie-instrumenten in te zetten. Hiervoor was eerst meer inzicht nodig in de innovatieve en technologische MKB-bedrijven die van invloed zijn of kunnen zijn op de maritieme sector, en zo kwam het samenwerkingsverband bij de Innovatiespotter uit.

De Innovatiespotter leverde overzichten van alle kansrijke bedrijven rondom de thema’s HTSM & Robotics, Big Data & Internet of Things en Biobased Economy.

Stap twee is het doen van behoefteonderzoek onder de geïdentificeerde bedrijven. Met de resultaten kan de regio Drechtsteden in korte tijd meer bedrijven mobiliseren en vraaggericht ondersteunen met de juiste instrumenten.

Startup Fast Track: snel werven, snel ondernemen

Startup Fast Track: snel werven, snel ondernemen

Gezocht: startende ondernemers in de duurzame energie. Dat was de vraag van Startup Fast Track, een Europees programma om energie-startups in rap tempo te laten groeien. Energy Academy Europe initieerde dit begeleidingstraject samen met partners als de Rijksuniversiteit Groningen, ENGIE en de Hanzehogeschool. De Innovatiespotter vond in een straal van 60 kilometer ondernemers die naadloos bij dit programma aansluiten, met concrete aanmeldingen tot gevolg.

Regio Groningen-Assen: matchingsevent over Slimme Mobiliteit

Regio Groningen-Assen: matchingsevent over Slimme Mobiliteit

Welke slimme technologieën verbeteren het personen- en goederenvervoer? Wat hebben bedrijven nodig om mobiliteits­oplossingen te ontwikkelen? Hoe zetten we sensordata in? Hierover ging het matchingsevent Slimme Mobiliteit dat we organiseerden voor Regio Groningen-Assen. Het doel: het regionale bedrijfsleven stimuleren met nieuwe samen­werkingen en innovaties.

De Innovatiespotter vond de meest relevante bedrijven uit de regio en nodigde hen uit. Denk aan organisaties die sensordata analyseren, apps bouwen of werken met Internet of Things. Naast technologiebedrijven schoven ook vervoerders en verkeersdeskundigen aan. Kortom, partijen die anders niet met elkaar in contact komen. Ze sparden onder meer over het tegengaan van halflege vrachtwagens en het slimmer regelen van doelgroepenvervoer. Het matchingsevent leverde nieuwe samenwerkingsverbanden op.

Gemeente Rotterdam: disruptieve technologieën

Gemeente Rotterdam: disruptieve technologieën

Wat hebben cloud technology, energy storage en 3D printing gemeen? Ze gaan ons leven ingrijpend veranderen. Het zijn de zogenaamde disruptieve technologieën. McKinsey identificeerde er twaalf in totaal. De gemeente Rotterdam wilde weten welke bedrijven met deze technologieën bezig zijn, en wat deze ondernemers nodig hebben om succesvoller te worden. De regio schakelde ons en onderzoeksbureau Enneüs in om die vraag te beantwoorden. Innovatiespotter identificeerde deze bedrijven, en ging na bij welke sectoren ze betrokken zijn. Enneüs voerde een behoeftenonderzoek uit. Het resultaat: de gemeente Rotterdam heeft concrete aanknopingspunten voor effectief groeibeleid.

Gemeente Breda

Gemeente Breda

Bedrijven in beeld gebracht rond gevarieerde thema’s, waaronder Logistiek, Creatieve Industrie, Dance Music en Life Sciences & Health.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Noord-Nederlandse bedrijven in kaart gebracht voor Europees grens­overschrijdend matchmaking­programma. Thema's: onder andere Virtual Reality, Serious Games, Biobased Economy en Agri & Food.

Venturelab International

VentureLab International

Gericht de best passende ondernemers geacquireerd voor deelname aan VentureLab International, de business accelerator van de RUG. Daarnaast bezoekers geworven voor lezingen.

Provincie Groningen

Provincie Groningen

Energiegerelateerde bedrijven geïdentificeerd in Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Holland Noord. Uitsplitsing gemaakt in niches als Getijdenenergie, Grid-toepassingen en Zon- en Windenergie.

Groningen Seaports

Groningen Seaports

Innovatiecongres georganiseerd om Groningen Seaports en Brainwierde Weiwerd onder de aandacht te brengen als vestigingslocatie voor bedrijven met creatieve en dienstverlenende activiteiten.

Global Gas Networks Initiative

GGNI

Nederlandse bedrijven geacquireerd voor twee handelsmissies van en naar Israël en Palestijnse gebieden, onder leiding van minister-president Mark Rutte en de ministers van BuZa, EZ en OS. Thema's: Water, Energie, Voedsel en ICT.