Drechtsteden: Zicht op kansrijke bedrijven op de as Rotterdam-Antwerpen

Drechtsteden: Zicht op kansrijke bedrijven op de as Rotterdam-Antwerpen

Drechtsteden: Zicht op kansrijke bedrijven op de as Rotterdam-Antwerpen

De Drechtsteden is een economisch samenwerkingsverband van 6 – binnenkort 7 – gemeenten aan de zuidrand van de Randstad. De regio is toonaangevend in de maritieme sector en heeft een strategische positie op de as Rotterdam-Antwerpen.

De Drechtsteden wil cross-over-evenementen organiseren, maar ook op breder niveau in staat zijn om op effectieve wijze beschikbare innovatie- en subsidie-instrumenten in te zetten. Hiervoor was eerst meer inzicht nodig in de innovatieve en technologische MKB-bedrijven die van invloed zijn of kunnen zijn op de maritieme sector, en zo kwam het samenwerkingsverband bij de Innovatiespotter uit.

De Innovatiespotter leverde overzichten van alle kansrijke bedrijven rondom de thema’s HTSM & Robotics, Big Data & Internet of Things en Biobased Economy.

Stap twee is het doen van behoefteonderzoek onder de geïdentificeerde bedrijven. Met de resultaten kan de regio Drechtsteden in korte tijd meer bedrijven mobiliseren en vraaggericht ondersteunen met de juiste instrumenten.