Economic Board Utrecht: “Innovatiespotter heeft duidelijke meerwaarde”

Economic Board Utrecht: Innovatiespotter heeft duidelijke meerwaarde

Economic Board Utrecht (EBU) bouwt aan coalities van bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Dezenieuwe coalities moeten leiden tot business cases die het leven groener, gezonder en slimmer maken.

EBU stelde ons de uitdaging voor om een inventarisatie te maken van regionale bedrijven rondom de thema’s Circulair Bouwen en -Slopen. De Innovatiespotter leverde een overzicht van relevante bedrijven uit verschillende sectoren. De gevonden bedrijven dragen vanuit hun eigen invalshoek bij aan het thema.

“We hebben de resultaten van de Innovatiespotter vergeleken met de databases die we op andere manieren hebben opgebouwd op het dossier Circulaire Bouw/Sloop. Onze conclusie is dat deze zoekmethode duidelijk meerwaarde heeft ten opzichte van andere methodes en een groter netwerk oplevert.”

Monique Roso, onderzoekscoördinator EBU Research