Beter inzicht in innovatie

Sectoren kun je op verschillende manieren indelen, de meest bekende manier is de SBI. Veel economisch beleid wordt op basis van deze codes vastgesteld. Maar voor innovatie is zo’n indeling vaak niet toereikend. Ontwikkelingen gaan te snel of innovaties passen niet in een van de bestaande sectoren. Daarom worden elk jaar door beleidsmakers nieuwe roadmaps gemaakt met flexibele indelingen in subthema’s of challenges. Maar hoe krijg je de bedrijven die daar bij horen nu goed in beeld?

In dit artikel leggen we uit hoe onze aanpak verschilt van andere methoden en waarom dit een beter beeld geeft van de innovatiekracht van bedrijven en startups in een regio.

SBI-codes

Elk bedrijf of organisatie dat zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel krijgt een code toegewezen, dit is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Veel landelijk en lokaal economisch beleid is gebaseerd op deze indeling.

Het voordeel van de SBI is dat elk bedrijf binnen een hokje past, en dat deze hokjes aansluiten bij internationale standaarden. De SBI kent 5 niveaus. De eerste twee sluiten aan bij de wereldwijde standaard ISIC Rev 4. Tot vier niveaus diep komt het overeen met de Europese NACE Rev 2 standaard. Het laatste niveau mag elk EU-land zelf indelen.

Waarom zijn SBI-codes achterhaald?

De NACE en ISIC worden ongeveer eens in de 15 jaar geactualiseerd, voor het laatst in 2008. Landelijk worden af en toe kleine aanpassingen doorgevoerd op het diepste niveau, zoals in 2018 toen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk werden samengevoegd. Echter, grote veranderingen door de opkomst van disruptieve technologieën worden niet weerspiegeld in de SBI. De rigide structuur van de SBI is een groot nadeel. Wat is er de afgelopen 15 jaar allemaal veranderd in de wereld? De SBI-codes zijn in die tijd vrijwel hetzelfde gebleven.

Een andere tekortkoming van de SBI is het ontbreken van cross-sectorale verbanden. Moderne innovatieve bedrijven opereren op het grensvlak van verschillende vakgebieden. SaaS-oplossingen hebben toepassingen in diverse sectoren, en een e-health bedrijf is een combinatie van zorg en ICT. Er is een enorme kruisbestuiving van innovaties. Er bestaan manieren om deze verbanden beter inzichtelijk te maken.

Indelen naar Innovatiethema’s

Bij Innovatiespotter categoriseren we sectoren op basis van Innovatiethema’s. Een Innovatiethema verwijst naar een onderwerp dat aansluit bij het landelijke missiegedreven innovatiebeleid. Voorbeelden zijn de energietransitie, agri & food, health, hightech of digitalisering.

Bij het vaststellen van deze Innovatiethema’s baseren we ons op beleidsdocumenten, innovatie agenda’s en roadmaps die zijn opgesteld door task forces, planbureaus en andere experts. Echter, we houden ons niet strikt aan vaste indelingen; we laten ons leiden door de activiteiten die bedrijven zelf aangeven. Met behulp van kunstmatige intelligentie en machine learning analyseren we het taalgebruik om te begrijpen wat deze Innovatiethema’s onderscheidend maakt.

Vaststellen van een definitie

Wij stellen een definitie op die als basis dient voor het machine learning model. Deze definitie en de bijbehorende trefwoorden zijn grotendeels gebaseerd op beleidsdocumenten van de topsectoren. Daarnaast vullen we het aan met onze eigen inzichten, gebaseerd op innovatieve ontwikkelingen die we binnen de sectoren waarnemen. Aangezien innovaties voortdurend ontstaan, volgen we de maatschappelijke en economische ontwikkelingen in Nederland op de voet. Welke nieuwe startup incubators of accelerators zijn er? Zijn er nieuwe subsidies of investeerders? Wij hebben al ruim 1300 van dergelijke overzichten verzameld. De bedrijven die hierbij zijn aangesloten verzamelen wij onder het label Innovatie-ecosysteem. 

Wat betekent zo’n betere aanpak?

Met deze methode wordt van alle (ruim 3 miljoen) bedrijven in Nederland bepaald of ze passen binnen een thema van het innovatiebeleid. Inmiddels vallen al ruim 60.000 bedrijven onder een van deze Innovatiethema’s. Bedrijven kunnen bij meerdere Innovatiethema’s horen; een softwareontwikkelaar met een innovatieve oplossing voor de zorg kan zowel binnen ICT als Health worden geclassificeerd. Er zijn ongelofelijk veel verbanden denkbaar die bij een traditionele indeling buiten beeld blijven.

Ook bedrijven die niet ingedeeld zijn bij een Innovatiethema kun je vinden door te zoeken op trefwoorden. Met de intuïtieve tools van Innovatiespotter vind je snel en eenvoudig wat je zoekt, zelfs binnen zeer specifieke technologieën binnen een bepaald thema. Dit maakt het mogelijk om opkomende innovatie-trends te identificeren, soms zelfs voordat ze de markt bereiken. Maar ook toepassers kan je hiermee vinden, evenals het brede MKB.

Daarnaast kun je vanuit het bedrijfsprofiel AVG-proof contact leggen via LinkedIn, waardoor je op een proactieve manier je netwerk kunt uitbreiden.

Vergelijking met traditionele SBI-codes

We vergelijken het aantal bedrijven binnen een SBI-afbakening met de bedrijven die we met machine learning hebben geïdentificeerd. Binnen de afbakening van Life Sciences & Health van de topsectormonitor van het CBS vallen ongeveer 6100 bedrijven. Hiervan heeft een aanzienlijk deel slechts één werkzame persoon (34%), en niet elk bedrijf beschikt over een eigen website.

De bedrijven die door ons algoritme niet als Health worden geclassificeerd, beschouwen we als traditionele bedrijven (grijs). Deze bedrijven gebruiken onvoldoende innovatieve terminologie op hun website. Slechts 1000 bedrijven binnen de SBI-codes classificeren wij als Health (oranje).

Het meest interessante zijn echter de bijna 7000 bedrijven die buiten de traditionele methode vallen maar wel binnen het Innovatiethema Health horen (blauw). Bij deze bedrijven is het aandeel met slechts één werkzame persoon aanzienlijk kleiner (17%).

Grafiek van het aantal bedrijven in de sector Life Sciences en Health

De lichtere delen in de grafiek zijn bedrijven met slechts één werkzame persoon.

Onze innovatieve aanpak

Hoewel de traditionele SBI-codes een gestructureerde manier bieden om bedrijven in te delen, schieten ze flink tekort als het gaat om het bijhouden van snelle technologische veranderingen en cross-sectorale innovaties. Onze methode biedt een diep en actueler beeld van de innovatie binnen verschillende sectoren. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie en machine learning kunnen wij bedrijven nauwkeuriger indelen op basis van actuele ontwikkelingen en innovaties. Dit leidt tot een meer inzichtelijke en flexibele indeling, die beter aansluit bij de werkelijkheid en het innovatiebeleid ondersteunt. De traditionele SBI-indeling is rigide en mist de nodige verfijning om moderne, innovatieve bedrijven adequaat te classificeren, waardoor onze aanpak een betere keuze is voor het in kaart brengen van innovatie in Nederland.

Gebruik onze tools om de bedrijven te vinden die je zoekt

2965314

Krijg nu toegang tot ons AI-gedreven platform en krijg data en inzicht in je werkgebied.

Laatste blogs

Visueel verslag van de kennissessie SDG- en duurzaamheidsmonitor 2024 door Meinte Strikwerda
Event

Kijk de kennissessie ‘SDG- en duurzaamheidsmonitor 2024’ terug!

Op 23 mei organiseerde Innovatiespotter de kennissessie ‘SDG-en duurzaamheidsmonitor van het Nederlands bedrijfsleven 2024’. U kunt deze sessie onderaan deze pagina terugkijken. De monitor Tijdens de sessie werd uitgebreid aandacht besteed aan de door Innovatiespotter ontwikkelde duurzaamheidsmonitor en de opvallende conclusies die daaruit volgen. De monitor geeft kwantitatief de staat

Lees Meer »
Campussen Nederland 2023
Publicatie

Datagedreven inventarisatie campussen 2023

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (MinEZK) heeft Innovatiespotter een volledig datagedreven onderzoek uitgevoerd naar de dynamiek op en rond Nederlandse campussen. Innovatie op campussen Met gebruik van data-analyse is uit een longlist van 200 campusachtige initiatieven bepaald of ze voldoen aan de kenmerken van een

Lees Meer »
Wil je meer weten over ons werk?
Launch login modal Launch register modal