Innovatiebeleid

Innovatie- en duurzaamheidsbeleid

Innovatiespotter ondersteunt je bij alle fasen van innovatie- en duurzaamheidsbeleid. Onze data, tools en dienstverlening zorgen voor een naadloze overgang naar de volgende fase. Bovendien kun je op detailniveau monitoren, bijsturen en verantwoorden. Hiermee faciliteert Innovatiespotter korte beleidscycli en flexibele bijsturing.

 

Beleid ontwikkelen

Wil je een helder beeld van je doelgroep? Analyses met de data van Innovatiespotter leveren duidelijke kenmerken op van bedrijven uit de doelgroep, zoals: waar zitten ze? Hoe oud zijn ze? Wat doen ze precies? Hiermee kun je doelmatig beleid maken en je keuzes overtuigend onderbouwen.
 

De ontwikkelingen bij de bedrijven waarvoor het beleid bedoeld is gaan razendsnel, waardoor onderzoek naar de doelgroep snel is achterhaald. Bovendien kunnen de beleidsdoelstellingen tijdens de looptijd ook veranderen. Geen probleem, want met Innovatiespotter zijn alle gegevens snel en gemakkelijk te actualiseren. Je beweegt watervlug mee.

Beleid uitvoeren

Je schakelt moeiteloos tussen ontwikkeling en uitvoering van beleid met Innovatiespotter. Tijdens de beleidsontwikkeling ligt je focus meestal op geaggregeerde (samengevatte) data, terwijl je in de uitvoeringsfase vooral behoefte hebt aan informatie over individuele bedrijven.

Met Innovatiespotter kun je alle bedrijven die een rol spelen in jouw plannen snel en eenvoudig selecteren uit de geaggregeerde data en benaderen voor vervolgstappen.

Beleid monitoren

Heeft je beleid effect en zo ja hoe veel? Met de data van innovatiespotter maak je de resultaten gemakkelijk zichtbaar en kun je deze delen met stakeholders. Zijn er bedrijven bijgekomen? Is het ecosysteem gegroeid? Zijn er andere relevante verschillen? Deze informatie kun je tijdens de beleidsperiode gebruiken om bij te sturen, en daarna als verantwoording.

Beleid onderzoeken

Afdelingen onderzoek & statistiek en andere data-afdelingen binnen de overheid spelen vaak een belangrijke rol in beleidsprocessen. Daarnaast dragen ze bij aan jaarlijks monitoring, beleidsprocessen en onderzoeken.

Dankzij Innovatiespotter kunnen data-afdelingen de benodigde informatie eenvoudig leveren. Ook is het gemakkelijker statistiek te ontwikkelen en inzichten te verkrijgen in actuele thema’s.

Hoe gebruik ik data voor beleid?

Direct naar:
Launch login modal Launch register modal