Blogs

SDG- en duurzaamheidsmonitor van het Nederlands bedrijfsleven 2024
Event

SDG- en duurzaamheidsmonitor van het Nederlands bedrijfsleven 2024

We nodigen je van harte uit voor een kennissessie waarin we de SDG- en duurzaamheidsmonitor van het Nederlands bedrijfsleven 2024 presenteren. Deze is ontwikkeld door Innovatiespotter in opdracht van de Nationaal Coördinator Duurzame Ontwikkelingsdoelen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Lees Meer »
Campussen Nederland 2023
Publicatie

Datagedreven inventarisatie campussen 2023

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (MinEZK) heeft Innovatiespotter een volledig datagedreven onderzoek uitgevoerd naar de dynamiek op en rond Nederlandse campussen. Innovatie op campussen Met gebruik van data-analyse is uit een longlist van 200 campusachtige initiatieven bepaald of ze voldoen aan de kenmerken van een campus en in welke ontwikkelingsfase

Lees Meer »
Circulaire Economie

Inzicht in het innovatie ecosysteem van circulariteit

Bedrijven spelen een cruciale rol in de Circulaire Economie. Innovatiespotter ontsluit meer dan 4.500 bedrijven in Nederland die voorop lopen in de Circulaire Economie. Wie zijn het, waar zitten ze en wat doen ze? Neem direct contact op om toegang te krijgen tot deze bedrijven (de  “namen en rugnummers”) en om inzicht te krijgen in wat ze

Lees Meer »
Energie

De energietransitie in kaart gebracht!

Bedrijven spelen een cruciale rol in de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Zij ontwikkelen producten en diensten waarmee we op grote schaal nieuwe vormen van duurzame energie kunnen gebruiken.  Innovatiespotter ontsluit meer dan 7.000 innovatieve energiebedrijven in Nederland die voorop lopen in de energietransitie. Wie zijn het, waar zitten ze en wat doen ze? Neem direct contact op om

Lees Meer »
Ecosystemen

Wat zijn SDG’s

Hoe vind je het MKB en de innovatieve bedrijven met oplossingen die bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) passen? En hoe hangen de SDG’s samen met de missies van het missiegedreven innovatiebeleid? Wij maken alle websites van bedrijven doorzoekbaar en delen ze in bij topics. Maar eerst: wat zijn SDG’s en hoe staat het ervoor in Nederland.

Lees Meer »
Health

Innovatie in de zorg: Wie maken het verschil?

Bedrijven spelen een cruciale rol in de Health sector. Zij ontwikkelen producten en diensten die bijdragen aan de gezondheid van de maatschappij. Innovatiespotter ontsluit meer dan 6.500 bedrijven in Nederland die voorop lopen in de Health. Wie zijn het, waar zitten ze en wat doen ze? Neem direct contact op om toegang te krijgen tot deze bedrijven

Lees Meer »
Stikstof

Wie werken aan het stikstofprobleem?

Stikstofdepositie is een groeiend probleem in Nederland. De Nederlandse overheid wil daarom dat in 2030 de stikstofuitstoot met ten minste 50% is verminderd. Dit is vastgelegd in de Wet natuurbescherming en stikstofreductie. De gevolgen van stikstofuitstoot Stikstofdepositie als gevolg van uitstoot door de bouw, industrie en agrarische bedrijven heeft negatieve gevolgen voor de natuur. Door verrijking

Lees Meer »
Water

Nederland slechtste waterkwaliteit van Europa ⇒ hoe verder?

Zware metalen, bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Slechts enkele voorbeelden van de tientallen stoffen die experts aantreffen in Nederlands oppervlaktewater. Daarnaast is geconstateerd dat er nog onvoldoende flora en fauna leeft in kleine wateren als sloten en grachten. Het klinkt misschien verrassend, maar de Nederlandse waterkwaliteit staat op de laatste plaats in de Europese ranglijst (Volkskrant, juni

Lees Meer »
Innovatie

Wat zijn smart-ups en waarom blijven ze buiten beeld?

Waar zitten de meeste innovatieve bedrijven? En wat zijn hun kenmerken? Al jaren is er veel aandacht voor startups. Deze groep draagt bij aan onze koppositie wereldwijd op gebied van innovatie. Maar zijn startups wel de grootste groep innovators in Nederland? Uit onze data blijkt dat maar liefst tweederde van alle innovatieve bedrijven in Nederland

Lees Meer »
Logistiek

Op weg naar een emissievrije toekomst!

Het is hoog tijd voor een groene transitie. In 2030 moet de Nederlandse economie 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Dit is de voornaamste doelstelling van het Klimaatakkoord, dat in is gegaan per 2020. Bedrijven uit elke sector moeten innoveren om emissies te verminderen. In 2020 kwam 11% van de totale Nederlandse broeikasuitstoot

Lees Meer »
Agrifood

Verduurzaming op je bord!

Nederland is na de Verenigde Staten en Brazilië de grootste landbouwexporteur van de wereld blijkt uit cijfers van WUR (2022). De Agrifood sector draagt voor meer dan 5% bij aan het Nederlands bruto binnenlands product. De landbouw concurreert met natuurwaarde en het in stand houden van de biodiversiteit. Duurzaamheid krijgen we letterlijk en figuurlijk op

Lees Meer »
ICT

Cybersecurity als randvoorwaarde

In een eerdere blog lieten wij het bedrijvenlandschap van cybersecurity per regio zien. Daaruit kwam naar voren dat Delft en regio Utrecht de koplopers zijn in bedrijvigheid op het gebied van cybersecurity. Beschermen van bedrijfsgegevens Cybersecurity wordt steeds meer een randvoorwaarde voor het bestaan van organisaties. Het voorkomen van cyberaanvallen is essentieel. Met behulp van onder andere

Lees Meer »
Artificial Intelligence

AI als sleuteltechnologie

Dit is deel 2 in een serie dat inzicht geeft in de ontwikkelingen van Artificial Intelligence (AI) in Nederland. Deel 1 ging over het kennislandschap met de regionale AI-hubs en betrokken organisaties. In dit deel zoomen we in op de definities, afbakening en focusgebieden van AI, en de bedrijven die in begin 2021 bij de AI-hubs in

Lees Meer »
Energie

Nederland moet van aardgas af!

De overstap van fossiele naar duurzame energie komt in een stroomversnelling. Nederland moet sneller van het aardgas af. De gaskraan in Groningen gaat dicht en importeren van buiten de EU is onzeker. Daarom moet gekeken worden naar andere energiebronnen. Maar hoe weet je welke bedrijven in een regio hiermee bezig zijn? Vorige week lieten we

Lees Meer »
Energie

Waterstof pioniers

Sinds het Klimaatakkoord uit 2019 liggen er veel plannen klaar voor inzet of gebruik van waterstof. Het moet een grote rol spelen in de transitie naar hernieuwbare energiebronnen. Stroom wordt bijvoorbeeld opgewekt met zon of wind, en opgeslagen als “groene” waterstof. Maar het mist nog aan een goede infrastructuur, en het opwekken en opslaan van

Lees Meer »
Ecosystemen

Hoe transparant is het innovatie-ecosysteem?

Hoe goed is het innovatie-ecosysteem in Nederland ingericht? Dat was één van de polls die we voorlegden tijdens de kennissessie ‘Data voor missiegedreven innovatie’ afgelopen week. Deelnemers waren voornamelijk afkomstig uit de publieke sector. Maar liefst 68% hiervan vond het innovatie-ecosysteem onoverzichtelijk ingericht voor de Nederlandse ondernemer. Slechts 6% vond het innovatie-ecosysteem goed ingericht, en

Lees Meer »
Innovatie

Innovatief MKB ontbreekt in de KVK Innovatie Top 100

Groningen – 24 februari 2022 – Tussen 300 en 500 bedrijven melden zich jaarlijks aan voor de KVK Innovatie Top 100. Een belangrijk deel van de doelgroep is daarin ondervertegenwoordigd, namelijk oudere innovatieve bedrijven. De Top 100 trekt vooral jonge ondernemers aan. Daarmee weet een belangrijke doelgroep blijkbaar de KVK Innovatie Top 100 niet te vinden.

Lees Meer »
Ecosystemen

Het Health innovatie-ecosysteem

Een gezond leven voor iedereen is één van de maatschappelijke uitdagingen. Daarom is het onderdeel van het Nederlandse missiegedreven innovatiebeleid. Enorm veel bedrijven dragen bij aan deze missie. Innovatiespotter ontsluit meer dan 6000 Nederlandse innovatieve health-bedrijven die vandaag werken aan de zorg voor morgen. In onze vorige infographic lieten wij daar enkele van zien. Maar het ecosysteem

Lees Meer »
Ecosystemen

Kennissessie: ‘data voor missiegedreven innovatie’

Grote maatschappelijke uitdagingen hebben één ding gemeen: innovatieve (technologie)bedrijven spelen een cruciale rol om deze uitdagingen op te lossen. Maar welke bedrijven zijn dat? Wie werken aan klimaat-, energie-, voedsel-, zorg- en veiligheidsoplossingen en wat is hun rol? Tijdens de kennissessie ‘𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐞𝐠𝐞𝐝𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐞’ gaan we in op ecosysteem-ontwikkeling rond de grote maatschappelijke uitdagingen.

Lees Meer »
Health

Medische technologie

Artificial Intelligence (AI) voor het opsporen van verschillende soorten kanker en robots voor het operatief verwijderen ervan? Bij het gezond ouder worden en het betaalbaar houden van de zorg speelt medische technologie een belangrijke rol. Denk aan geavanceerde oplossingen voor diagnose, preventie, bewaking, behandeling of aan verlichting of compensatie van ziekte, verwonding of handicap. De

Lees Meer »
Ecosystemen

Terugblik: kennissessie ‘datakansen voor het innovatie-ecosysteem’

Samen met Pieter-Jan Snijders van de Provincie Drenthe kijken wij terug op drie zeer geslaagde kennissessies! Aan geïnteresseerde beleidsontwikkelaars en beleidsuitvoerders lieten we zien hoe je het ecosysteem uitbreidt en versterkt door de juiste bedrijven te vinden in grote hoeveelheden data. Datakansen voor het innovatie-ecosysteem Innovatie- en economiebeleid kan niet meer zonder data. Ministeries, provincies en gemeenten maken steeds

Lees Meer »
Innovatie

Kennissessie ‘Datakansen voor het innovatie-ecosysteem’

Innovatie- en economiebeleid kan niet meer zonder data. Zowel ministeries, provincies en gemeenten maken steeds vaker gebruik van data bij beleidsbesluiten. Deze data is meestal afkomstig uit de eigen organisatie en alleen voor interne doeleinden. Als data wél extern wordt gedeeld is dat vaak alleen op geaggregeerd niveau. Provincie Drenthe werkt datagedreven met het “Datahuis”De

Lees Meer »
Artificial Intelligence

Herkenning met AI

Gezichten herkennen, productiefouten detecteren of het herkennen van frauduleuze acties Dit zijn inmiddels bekende toepassingen van AI (Artificial Intelligence). AI is tegenwoordig niet meer uit de wereld weg te denken. AI verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en – met een zekere mate van zelfstandigheid – actie ondernemen om specifieke doelen

Lees Meer »
Artificial Intelligence

Het Ai kennislandschap 2021

Klik hier voor het downloaden van een PDF op A4-formaat Dit is deel 1 in een serie dat inzicht geeft in de ontwikkelingen van Artificial Intelligence (AI) in Nederland. Het bedrijvenlandschap zal in een volgende blog uitvoerig aan bod komen. Deze serie begint met de Nederlandse AI Coalitie en de AI-hubs in verschillende regio’s. Op welke sectoren

Lees Meer »
Innovatie

Snel inzicht in het bedrijvenlandschap

Bedrijventerreinen en science parcs zijn dynamische plekken. Ze hebben vaak een specifiek profiel en aantrekkingskracht op bedrijven. Snel en gemakkelijk inzicht in dit bedrijvenlandschap is belangrijk. Met de tools van Innovatiespotter kun je eenvoudig filteren op bedrijventerreinen en zien welke bedrijven er zijn gevestigd. Eén van de filters die zijn te gebruiken in de Innovatiespotter

Lees Meer »
Innovatie

Snel inzicht in je werkgebied

Inzicht in het bedrijvenlandschap van je werkgebied is belangrijk om strategische keuzes te maken. Maar een uitgebreid rapport is niet altijd noodzakelijk. Wil je binnen één klik inzicht in je werkgebied? Met de vernieuwde analysetool van de Innovatiespotter is dat mogelijk! De Innovatiespotter bevat profielen van alle ruim 2 miljoen bedrijven in Nederland. Deze bedrijven

Lees Meer »
Innovatie

(afgelopen) Kennissessie ‘datagedreven innovatie-ecosysteem’

Welke nieuwe inzichten levert de Innovatiespotter voor je werkgebied? Hoe kun je die inzichten inzetten? We bespreken onze nieuwe ontwikkelingen in een korte kennissessie. Met AI classificeren wij bedrijven die actief zijn op het gebied van innovatie, technologie en duurzaamheid. Onze data en analyses worden gebruikt door overheden, startup-ecosystemen en adviesbureaus. Meld je aan via deze

Lees Meer »
Innovatie

Delft en Utrecht zijn koplopers in cybersecurity

Steeds meer onderzoeksbureaus gebruiken de data van de Innovatiespotter voor (ruimtelijk) economisch onderzoek. Bureau Louter, onder meer bekend van de Elsevier Economische Toplocaties, kreeg de vraag van de gemeente Apeldoorn voor een landelijk onderzoek naar een op te richten Centrum voor Veiligheid en Digitale Transformatie. Een onderdeel van het onderzoek was het in kaart brengen

Lees Meer »
Innovatie

Een sportzomer vol innovatie

Met het EK voetbal, de Tour de France, de Formule 1 en de Olympische Zomerspelen in Tokyo is er deze zomer veel aan sport te bekijken. Deze evenementen worden allemaal op TV, tablet of laptop gevolgd. Maar achter de schermen gebeurt er veel meer. Constant zijn er innovaties aan de gang in de sport sector.

Lees Meer »
Innovatie

Innovatieve ruimtelijke analyses

Innovatiespotter werkt samen met verschillende partijen. Dat geeft veel mogelijkheden: Innovatiespotter levert bijvoorbeeld data aan onderzoekers en adviesbureaus, of draagt bij met eigen onderzoek of expertise. STEC Groep is een toonaangevend economisch adviesbureau, dat zich specialiseert in ruimtelijke vraagstukken. Samen met Innovatiespotter wordt gewerkt aan clusteranalyses. Hierbij wordt gekeken waar bedrijven per innovatiethema in elkaar nabijheid

Lees Meer »
Circulaire Economie

Circulair Nederland in 2050?

Zitten op gebruikt plastic, of met je auto over een plastic weg? Dit zijn interessante voorbeelden van het hergebruiken van materialen. Door grondstoffen her te gebruiken en te recyclen, ontstaat een circulair Nederland. In Nederland zijn al duizenden bedrijven actief met CE. Dat is ook nodig, want in 2050 moeten we volledig overgegaan zijn op

Lees Meer »
ICT

AI is hier

Nederland investeert de komende jaren fors in AI. Daarvoor is eind 2019 de Nederlandse AI Coalitie (NLAIC) opgericht. In april van dit jaar is 276 miljoen euro beschikbaar gesteld uit Nationaal Groeifonds voor het AiNed programma. NLAIC werkt met regionale hubs. De regionale hubs ontwikkelen eigen netwerken en programma’s en kunnen snel opschakelen. Artificial intelligence (AI) verwijst naar

Lees Meer »
Hightech

Quantumtechnologie in Nederland

Het klinkt nog ver van ons bed. Maar de nieuwe generatie quantumcomputers zit er aan te komen. Dit zal voor een stroomversnelling zorgen in de informatieverwerking, communicatie en beveiliging. In deze infographic zijn een aantal bedrijven uitgelicht. De komende vijf jaar stelt het kabinet 23,5 miljoen euro beschikbaar voor het bevorderen van een ecosysteem rondom

Lees Meer »
Health

Beter inzicht in innovatie

Sectoren kun je op verschillende manieren indelen. De meest bekende indeling is de SBI. Veel economisch beleid wordt op basis van deze codes vastgesteld. Maar voor innovatie is zo’n indeling vaak niet toereikend. Ontwikkelingen gaan te snel of innovaties passen niet in een van de bestaande sectoren. Daarom worden elk jaar worden door beleidsmakers nieuwe

Lees Meer »
Hightech

Opkomst van dark fiber in Nederland

Het is tegenwoordig haast ondenkbaar dat je een uur moet wachten voordat jouw data verstuurd is. Het gaat steeds sneller, slimmer en veiliger. Een van deze toepassingen is dark fiber,  glasvezel waar nog geen actieve apparatuur op aangesloten is. Hiermee is het mogelijk om twee locaties direct met elkaar te verbinden, zodat bedrijven veilig en snel data

Lees Meer »
Energie

Energietransitie in Noord-Nederland

In de drie Noordelijke provincies wordt veel geïnnoveerd rondom de energietransitie. Van het verduurzamen van stadsverlichting tot slimme warmtewisselaars voor uw douche en van oplossingen voor lege olievelden tot innovatieve brandstofsystemen. Hieronder zes voorbeelden van Noordelijke bedrijven die zich bezighouden met innovatie rondom de energietransitie: Dual Fuel (Damwoude) – https://dual-fuel.nl/ Fizzy Transition (Groningen) – https://fizzytransition.com/ EasyDriving (Midwolde) – https://easydriving.eu/

Lees Meer »
Topsectoren

Welke 3 Topics scoren hoog in jouw provincie?

Kijk op de https://online.innovatiespotter.nl/ en bekijk je provincie. En zoom in om van een gemeente de Top 3 te zien. Meer weten? Meld je aan voor een gratis proef-account met meer dan 800 startups, probeer de filters om gedetailleerd te kunnen zoeken, zoek op trefwoorden en bekijk de bedrijfsprofielen. Of kijk voor meer informatie op www.innovatiespotter.nl

Lees Meer »
Coronavirus

Welke innovaties spelen in op de coronacrisis?

Welke innovaties spelen in op de coronacrisis? Veel aandacht gaat uit naar medische innovaties. Maar denk ook aan innovaties rond online werken en leren. Hieronder zes voorbeelden van bedrijven die een oplossing bieden voor de coronacrisis: Detact Diagnostics B.V. (Delfzijl) – https://lnkd.in/gGbmCKh Qsil (Winschoten) – https://www.qsil.com/en/ Avit Group (Emmeloord) – https://www.avitgroup.com/ Intravacc (Bilthoven) – https://www.intravacc.nl Viroclinics Biosciences (Rotterdam) – https://lnkd.in/gpc6hUx

Lees Meer »
Innovatie

Hoe innovatief is Nederland?

Innovatiespotter en Centraal Bureau voor de Statistiek werken aan nieuwe innovatiestatistiek voor Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Hoe innovatief is Nederland? Om deze vraag te beantwoorden heeft het Ministerie van EZK de Innovatiespotter en het CBS gevraagd hun expertise te bundelen in een gezamenlijk onderzoek naar #innovatie bij kleine bedrijven. #Startups en het overgrote deel van het #MKB zijn kleiner dan 10

Lees Meer »
Innovatie

Welke bedrijven innoveren met plastic?

Plastic zit in bijna al onze producten. Het is goedkoop en multifunctioneel. Maar steeds meer plastic eindigt in de natuur, denk bijvoorbeeld aan de plastic soep in de oceaan. Om de impact van plastic te verkleinen worden er nieuwe plastics van bio afbreekbare producten gemaakt. In de zoektocht naar innovatieve bedrijven die bezig zijn met

Lees Meer »
Direct naar:
Contact:
Launch login modal Launch register modal