Het Ai kennislandschap 2021

Klik hier voor het downloaden van een PDF op A4-formaat

Dit is deel 1 in een serie dat inzicht geeft in de ontwikkelingen van Artificial Intelligence (AI) in Nederland. Het bedrijvenlandschap zal in een volgende blog uitvoerig aan bod komen. Deze serie begint met de Nederlandse AI Coalitie en de AI-hubs in verschillende regio’s. Op welke sectoren richten zij zich en welke publieke organisaties zijn betrokken?

De Nederlandse AI-Coalitie (NLAIC) is een publiek-privaat samenwerkingsverband. De 480 leden bestaan uit MKB, grootbedrijven, overheden en kennisinstellingen. De NLAIC heeft een belangrijke regierol binnen het landelijke ecosysteem, en werkt nauw samen met regionale initiatieven (AI-hubs).

Er zijn in Nederland op dit moment 7 AI-hubs. Deze hubs hebben elk een eigen karakter en zijn toegespitst op het bedrijfsleven in de regio. De hubs worden vaak aangejaagd door een regionale ontwikkelingsmaatschappij of universiteit. En andere initiatiefnemers zijn hogescholen, onderzoeksinstellingen en grootbedrijven.

De Nederlandse AI Coalitie is in 2019 gestart en veel van de AI-hubs zijn in oktober en november van 2020 opgericht. De meest recente aanwinsten zijn de AI-hub Brightlands in Limburg en de AI-hub Midden-Nederland in Utrecht. De andere AI-hubs zitten in Noord-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland, Twente en Noord-Nederland.

AI-hub Brightlands

Limburg kent sinds kort de AI-hub Brightlands. Het is een initiatief van de Smart Services Campus in Heerlen. De Brightlands campussen in Venlo (food), Sittard (chemie) en Maastricht (health) zijn ook aangesloten. Er is een integrale samenwerking met universiteiten, HBO en MBO. Er zijn ook verschillende bedrijfsnetwerken aangesloten als partner.

AI-hub Midden Nederland

In Utrecht is de AI-hub Midden-Nederland opgericht door de ROM Regio Utrecht. De andere partners zijn de Economic Board Utrecht, Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en Nyenrode Business Universiteit. Focusgebieden zijn Gezondheid & Zorg, Mobiliteit, Energie & Duurzaamheid en Cultuur & Media.

AI-hub Noord Nederland

De AI-Hub Noord Nederland wordt aangejaagd door de Rijksuniversiteit Groningen en de NOM. Maar ook de Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden en Van Hall Larenstein zijn aangesloten bij de hub. Er is een focus op medische technologie vanuit het UMCG en Philips. Het ASTRON in Dwingeloo (Drenthe) zorgt voor toepassingen in astronomie en telescopen. Wetsus (Leeuwarden) richt op duurzame watertechnologie, New Energy Coalition op energie, en de Smart Industry Hub, Metaalunie en Innovatiecluster Drachten op hightech.

AI-hub Oost Nederland

In Overijssel en Gelderland zijn The Economic Board, Twente Board en OostNL de initiatiefnemers van de AI-hub Oost Nederland. Op de universiteit Twente gebeurt veel op het gebied van robotica, maakindustrie en energie. In Arnhem, Nijmegen en Wageningen wordt ingezet op beter, gezonder en duurzamer leven. Hier spelen de Radboud universiteit Nijmegen, Radboudumc en Wageningen university een grote rol in.

AI-hub Brainport

AI-hub Brainport omvat de regio’s rondom Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Tilburg en Breda. Eindhoven kent veel grote ICT en techbedrijven, en Helmond heeft een lange geschiedenis in de auto-industrie. De focus ligt daarom op industrie automatisering, mobiliteit en medische technologie.

AI-hub Zuid Holland

De TU Delft en InnovationQuarter zijn de trekkers van de AI-hub in Zuid-Holland. Dit doen zij in nauwe samenwerking met andere kennisinstellingen zoals Erasmus Universiteit Rotterdam, ErasmusMC, Universiteit Leiden, LUMC. Ook de Economic Board Zuid-Holland en TNO zijn als partner aangesloten. De regio kent veel bedrijven rondom AI en ‘dataficatie’. Bijzondere aandacht gaat uit naar governance, veiligheid, maritiem, energie, gezondheid en industrie.

Regio Amsterdam

In de regio Amsterdam zijn veel AI-bedrijven gevestigd, waarvan een aantal zeer succesvol internationaal opereren. Met de slogan “AI technology for people” is in 2019 een miljard euro geïnvesteerd in AI. Andere initiatieven zijn Economic Board AmsterdamSmart Health Amsterdam en de AI VU campus. De Hogeschool van Amsterdam is in februari 2021 gestart met een Centre of Expertise (CoE) rond Applied Artificial Intelligence. Daarnaast zijn het CWI, Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) en European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS) in Amsterdam gevestigd.

Het AI kennislandschap 2021 in het klein. Klik op de afbeelding voor hoge resolutie.

Deze blog ging over de AI-hubs en de betrokken publieke organisaties. Elke hub ondersteunt de bedrijven in de regio die AI ontwikkelen of in bedrijfsprocessen toepassen. Zo ontstaat een sterk netwerk. In het tweede deel van deze serie gaan we hier dieper op in.

Gebruik onze tools om de bedrijven te vinden die je zoekt

2965314

Krijg nu toegang tot ons AI-gedreven platform en krijg data en inzicht in je werkgebied.

Laatste blogs

Campussen Nederland 2023
Publicatie

Datagedreven inventarisatie campussen 2023

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (MinEZK) heeft Innovatiespotter een volledig datagedreven onderzoek uitgevoerd naar de dynamiek op en rond Nederlandse campussen. Innovatie op campussen Met gebruik van data-analyse is uit een longlist van 200 campusachtige initiatieven bepaald of ze voldoen aan de kenmerken van een

Lees Meer »
Circulaire Economie

Inzicht in het innovatie ecosysteem van circulariteit

Bedrijven spelen een cruciale rol in de Circulaire Economie. Innovatiespotter ontsluit meer dan 4.500 bedrijven in Nederland die voorop lopen in de Circulaire Economie. Wie zijn het, waar zitten ze en wat doen ze? Neem direct contact op om toegang te krijgen tot deze bedrijven (de  “namen en rugnummers”) en om inzicht

Lees Meer »
Energie

De energietransitie in kaart gebracht!

Bedrijven spelen een cruciale rol in de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Zij ontwikkelen producten en diensten waarmee we op grote schaal nieuwe vormen van duurzame energie kunnen gebruiken.  Innovatiespotter ontsluit meer dan 7.000 innovatieve energiebedrijven in Nederland die voorop lopen in de energietransitie. Wie zijn het, waar zitten ze en wat

Lees Meer »
Wil je meer weten over ons werk?
Launch login modal Launch register modal