Datagedreven inventarisatie campussen 2023

Campussen Nederland 2023
Campussen Nederland 2023

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (MinEZK) heeft Innovatiespotter een volledig datagedreven onderzoek uitgevoerd naar de dynamiek op en rond Nederlandse campussen.

Innovatie op campussen

Met gebruik van data-analyse is uit een longlist van 200 campusachtige initiatieven bepaald of ze voldoen aan de kenmerken van een campus en in welke ontwikkelingsfase ze zich bevinden: ontwikkelingsfase, groeifase of volwassen fase. Het aantal innovatieve bedrijven op een campus is doorslaggevend voor het vaststellen van de specifieke ontwikkelingsfase. Kennispark Twente heeft het hoogste aantal innovatieve bedrijven gevestigd op de campus (203), gevolgd door Leiden Bio Science Park (197) en TU Delft Campus (183). Daarmee behoren zij tot de categorie volwassen campus.

Innovatie-ecosystemen van campussen

Het belang van campussen in het Nederlandse onderzoeks- en innovatie-ecosysteem beperkt zich niet alleen tot het campusgebied, maar ook erbuiten. Daarom is een onderscheid is ge├»ntroduceerd tussen organisaties die fysiek op een campus zijn gevestigd en organisaties die campussen tot hun innovatie-ecosysteem beschouwen, onafhankelijk van hun vestigingsplaats. Denk aan startups, investeringen en de cluster- en netwerkvorming vanuit de campus. Deze aanpak leidt tot nieuwe inzichten waarbij ook de campusdynamiek buiten de campusgrenzen zichtbaar wordt.

Zo wordt de Watercampus in Leeuwarden gezien als een campus in ontwikkeling met 12 innovatieve bedrijven die op de campus gevestigd zijn, maar de omvang van hun innovatie-ecosysteem is met 325 innovatieve bedrijven verreweg het grootst van alle campussen. Andersom komt ook voor: volwassen campussen met veel innovatieve bedrijven binnen de campusgrenzen hebben soms een klein of weinig zichtbaar innovatie-ecosysteem. Een voorbeeld hiervan is is het Kenniskwartier in Amsterdam. Deze campus valt in de categorie “volwassen” op basis van het aantal innovatieve bedrijven op de campus, maar er werd niets over het innovatie-ecosysteem gepubliceerd. Campussen kunnen zelf een belangrijke rol spelen in het ontsluiten van hun innovatie-ecosysteem door hierover op de website te publiceren.

De analyses

Het eindresultaat van de campusinventarisatie is een lijst met 33 campussen waarvan twee analyses zijn gemaakt:

  1. Een analyse waarin alleen gekeken is op het campusterrein (Campus gebiedsanalyse)
  2. Een analyse waarin is gekeken welke bedrijven campussen zelf tot hun innovatie-ecosysteem rekenen (Campus innovatie-ecosysteem analyse)

Van beide analyses zijn de volgende gegevens beschikbaar:

  • Totaal aantal bedrijven
  • Totaal aantal innovatieve bedrijven
  • % innovatief van het totaal aantal bedrijven
  • Totaal aantal fte van alle bedrijven
  • Totaal fte van alle innovatieve bedrijven
  • Gemiddeld aantal fte van alle bedrijven
  • Gemiddeld aantal fte van alle innovatieve bedrijven

Deze datagedreven aanpak biedt MinEZK waardevolle inzichten en levert data voor voor vervolgonderzoek

Van alle analyses zijn de onderliggende bedrijfsgegevens beschikbaar, verrijkt met informatie over innovatie- en duurzaamheidsactiviteiten van deze individuele bedrijven. Gegevens over innovatie-ecosystemen en de bedrijven die daarbinnen actief zijn, zijn eveneens beschikbaar.

Neem daarvoor contact op met: Gea Vellinga, g.vellinga@innovatiespotter.nl of bel: 0651556619