Kijk de kennissessie ‘SDG- en duurzaamheidsmonitor 2024’ terug!

Visueel verslag van de kennissessie SDG- en duurzaamheidsmonitor 2024 door Meinte Strikwerda
Visueel verslag van de kennissessie SDG- en duurzaamheidsmonitor 2024 door Meinte Strikwerda

Op 23 mei organiseerde Innovatiespotter de kennissessie ‘SDG-en duurzaamheidsmonitor van het Nederlands bedrijfsleven 2024’. U kunt deze sessie onderaan deze pagina terugkijken.

De monitor

Tijdens de sessie werd uitgebreid aandacht besteed aan de door Innovatiespotter ontwikkelde duurzaamheidsmonitor en de opvallende conclusies die daaruit volgen.

De monitor geeft kwantitatief de staat van duurzaamheid in Nederland weer en is ontwikkeld op verzoek van de Nationaal Coördinator Duurzame Ontwikkelingsdoelen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Sandra Pellegrom. Zij was tevens keynote spreker van de sessie.

Deze monitor kan jaarlijks worden herhaald om systematisch duurzame ontwikkelingen bij bedrijven te monitoren, zowel op lokaal, regionaal als nationaal niveau.

Dashboards

Ook werden in de kennissessie het duurzaamheidsdashboard en het impactdashboard van Innovatiespotter geïntroduceerd. Deze dashboards bieden uitgebreide mogelijkheden voor analyses om meer inzicht in de thema’s duurzaamheid en impact bij bedrijven te krijgen.

Geen tijd voor dit soort analyses? Innovatiespotter kan u het werk volledig of deels uit handen nemen. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met Thomas van der Sluis (t.van.der.sluis@innovatiespotter.nl) of Gea Vellinga (g.vellinga@innovatiespotter.nl)

Duurzaamheidsdashboard
Duurzaamheidsdashboard
Duurzaamheidsdashboard - Innovatiespotter

Het duurzaamheidsdashboard helpt, net als de monitor, om duurzaamheid bij bedrijven zichtbaar en meetbaar te maken. 

Duurzaamheidsprofiel
    Duurzaamheidsprofiel per bedrijf

Het toont alle 55.000 individuele bedrijven met duurzaamheidsindicatoren die Innovatiespotter met de SDG- en duurzaamheidsmonitor heeft gevonden. In dit dashboard kunnen selecties worden gemaakt, bijvoorbeeld op locatie, duurzaamheidsclaim, duurzaamheidsthema, duurzaamheidsecosysteem en SDG. Van elk bedrijf is een duurzaamheidsprofiel beschikbaar op de kaart. Daarnaast zijn van elk bedrijf ook overige bedrijfsgegevens als leeftijd, innovativiteit en werkgelegenheid beschikbaar.

Benieuwd welke bedrijven in uw werkgebied werken aan verduurzaming? Neem contact op met Thomas van der Sluis (t.van.der.sluis@innovatiespotter.nl) of Gea Vellinga (g.vellinga@innovatiespotter.nl)

Impactdashboard
Impactdashboard - Innovatiespotter
Impactdashboard - Innovatiespotter

In het impactdashboard kan per impactgebied worden gekeken welke bedrijven daarin een rol spelen. Daarnaast zijn van elk bedrijf ook overige bedrijfsgegevens als leeftijd, innovativiteit en werkgelegenheid beschikbaar.

In samenwerking met City Deal Impact Ondernemen en Niels Bosma (hoogleraar Social Entrepreneurship bij de Universiteit Utrecht) werkt Innovatiespotter aan het identificeren van impact first bedrijven. Daarnaast heeft Innovatiespotter impact-indicatoren van alle bedrijven in heel Nederland in kaart gebracht. Dit dashboard toont alle ruim 136.000 geïdentificeerde bedrijven. Er kunnen selecties worden gemaakt op locatie en Innovatiethema.

Benieuwd welke bedrijven in uw werkgebied werken aan impactondernemen? Neem contact op met Thomas van der Sluis (t.van.der.sluis@innovatiespotter.nl) of Gea Vellinga (g.vellinga@innovatiespotter.nl)

Interesse?

Wilt u weten hoe bedrijven in uw regio presteren op het gebied van duurzaamheid of innovatie? Wilt u weten hoeveel bedrijven in uw werkgebied al werken aan duurzame oplossingen? Of heeft u naar aanleiding van de sessie andere vragen? Mail ons en maak een afspraak met Thomas van der Sluis (t.van.der.sluis@innovatiespotter.nl) of Gea Vellinga (g.vellinga@innovatiespotter.nl)