Innovatief MKB ontbreekt in de KVK Innovatie Top 100

Groningen – 24 februari 2022 – Tussen 300 en 500 bedrijven melden zich jaarlijks aan voor de KVK Innovatie Top 100. Een belangrijk deel van de doelgroep is daarin ondervertegenwoordigd, namelijk oudere innovatieve bedrijven. De Top 100 trekt vooral jonge ondernemers aan. Daarmee weet een belangrijke doelgroep blijkbaar de KVK Innovatie Top 100 niet te vinden. Dat blijkt na onderzoek en analyse van Innovatiespotter.nl.

Innovatie-ecosysteem

Innovatiespotter.nl heeft met hulp van Artificial Intelligence (AI) de 500 deelnemers van 5 jaar KVK Innovatie Top 100 geanalyseerd. Door deze gegevens te vergelijken met de totale populatie van alle 50.000 door Innovatiespotter.nl als innovatief geclassificeerde inschrijvingen in het handelsregister krijgen we een beter beeld van wie zich aanmelden, en wie dat niet doen.

Met behulp van AI worden de 2.7 miljoen Nederlandse inschrijvingen gecategoriseerd en geïndexeerd op basis van innovatiethema’s die aansluiten bij het missiegedreven topsectorenbeleid van de overheid. Daarnaast worden ze geanalyseerd op ongeveer 1000 Nederlandse innovatieprogramma’s, zoals awards, innovatiesubsidies, innovatienetwerken en startup programma’s.

Innovatief MKB ontbreekt

De KVK Innovatie Top 100 is een MKB award en staat niet alleen open voor startups. Maar van de bedrijven die zich hebben aangemeld is maar liefst 80% jonger dan 10 jaar. Ruim 40% is zelfs jonger dan 5 jaar. Slechts 15 a 20% van de bedrijven bestaat al 10 jaar of langer op het moment dat ze genomineerd worden. Dat is opvallend want uit de data van de Innovatiespotter blijkt dat van de ruim 50.000 innovatieve inschrijvingen meer dan de helft ouder dan 10 jaar is. Blijkbaar heeft de Innovatie Top 100 vooral aantrekkingskracht op startups. Of: te weinig bestaande innovatieve bedrijven schrijven zich in.

15-20% van de deelnemers aan de Top 100 is ouder dan 10 jaar. Dat is aanzienlijk minder dan de ruim 50% innovatieve bedrijfsinschrijvingen van 10 jaar en ouder in de Innovatiespotter.

1 op 10 deelnemers is snelle groeier

Een belangrijke doelstellingen van de KVK Innovatie Top 100 is om de groei van het MKB te stimuleren. Zijn deelnemers aan de Top 100 dan ook snelle groeiers? De kans daarop is bijna één op de 10. Ruim 9% van de bedrijven in de Top 100 stonden de afgelopen 2 jaar in een lijst van snelle groeiers. Dat is een aanzienlijk hoger percentage dan in de totale populatie innovatieve inschrijvingen in de Innovatiespotter.nl: minder dan één procent.

MKB maakt weinig gebruik van missiegedreven overheidsprogramma’s

Ruim 9% van de deelnemers aan de KVK Innovatie Top 100 maakt gebruik van een of meer innovatiesubsidies. Dat is weinig als je bedenkt dat er zoveel programma’s voor innovatie beschikbaar zijn. Dit beeld sluit aan bij onderzoeken van het Lectoraat Duurzaam en Coöperatief Ondernemen van de Hanzehogeschool. Maar liefst ruim 80% van de bedrijven met een innovatievraag vindt niet wat hij/zij zoekt. Tweederde heeft de laatste drie jaar niet eens contact gehad met één van de organisaties die daarvoor zijn opgericht.

Bijna één op de 10 deelnemers van de Top 100 is een snelle groeier. 9% maakt gebruik van innovatiesubsidies, 54% maakt ook op andere manieren gebruik van van het ecosysteem.

Data voor missiegedreven innovatie biedt kansen voor ecosystemen

De KVK Innovatie Top 100 is zonder twijfel één van de belangrijke innovatieprijzen. Maar met 350 deelnemers is het aantal aanmeldingen laag. Een belangrijke doelgroep zijn oudere bedrijven, en die ontbreken. Dat geldt niet alleen voor de KVK Innovatie Top 100. Ook bij andere regelingen is het aantal aanmeldingen over het algemeen laag.

Er lijkt steeds meer behoefte te zijn aan data voor ecosysteemontwikkeling. Marc Kalf, National ecosystem director van Health Valley: “Er is steeds meer behoefte aan data voor optimale ecosysteemontwikkeling. De inzet van AI en andere enabling technologies ontwikkelen zich razendsnel. Daarmee wordt het steeds meer een uitdaging om in een ecosysteem van bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden zicht te houden op de initiatieven die er zijn. Met de Innovatiespotter kunnen we vanuit Health Valley het overzicht behouden en de juiste partijen aan elkaar verbinden, en sneller en effectiever acteren”

Over Innovatiespotter.nl

De Innovatiespotter is het AI-gedreven platform voor innovatie-ecosysteem ontwikkeling. Met AI (Artificial Intelligence) worden start-ups en MKB-bedrijven geïdentificeerd die actief zijn op het gebied van innovatie, technologie en duurzaamheid. Innovatiespotter ontsluit deze bedrijven, geeft inzicht in innovatie trends en onderbouwt die met actuele data. Alle twee miljoen Nederlandse bedrijven worden hiervoor doorlopend geanalyseerd.

Met het Topic-label vind je meer dan 50.000 innovatieve bedrijven, en met de Innovatie-footprint identificeer je de blinde vlekken in je innovatie-ecosysteem. Met trefwoorden en de vele filters is gedetailleerd zoeken mogelijk in de haarvaten van het innovatie-ecosysteem. En met analysetools en een rapportagemodule krijg je zicht op de ontwikkelingen.

De Innovatiespotter draagt met haar online data platform bij aan een data gedreven werkomgeving voor beleidsontwikkelaars en beleidsuitvoerders in het economische domein.

Gebruik onze tools om de bedrijven te vinden die je zoekt

2965314

Krijg nu toegang tot ons AI-gedreven platform en krijg data en inzicht in je werkgebied.

Laatste blogs

Visueel verslag van de kennissessie SDG- en duurzaamheidsmonitor 2024 door Meinte Strikwerda
Event

Kijk de kennissessie ‘SDG- en duurzaamheidsmonitor 2024’ terug!

Op 23 mei organiseerde Innovatiespotter de kennissessie ‘SDG-en duurzaamheidsmonitor van het Nederlands bedrijfsleven 2024’. U kunt deze sessie onderaan deze pagina terugkijken. De monitor Tijdens de sessie werd uitgebreid aandacht besteed aan de door Innovatiespotter ontwikkelde duurzaamheidsmonitor en de opvallende conclusies die daaruit volgen. De monitor geeft kwantitatief de staat

Lees Meer »
Campussen Nederland 2023
Publicatie

Datagedreven inventarisatie campussen 2023

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (MinEZK) heeft Innovatiespotter een volledig datagedreven onderzoek uitgevoerd naar de dynamiek op en rond Nederlandse campussen. Innovatie op campussen Met gebruik van data-analyse is uit een longlist van 200 campusachtige initiatieven bepaald of ze voldoen aan de kenmerken van een

Lees Meer »
Wil je meer weten over ons werk?
Launch login modal Launch register modal