Over Innovatiespotter

Onze drijfveren

Wij voelen ons betrokken bij de maatschappelijke vraagstukken. Hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst voldoende energie, gezonde voeding, betaalbare gezondheidszorg en een schoon milieu hebben? Dat vereist transities, een permanente revolutie en radicale innovatie. Bedrijven spelen daarin een cruciale rol.

Onze drijfveer is dat we het vinden van antwoorden op maatschappelijke vraagstukken willen aanjagen. Dat doen we door de dienstverlening vanuit de publieke sector aan het bedrijfsleven te ondersteunen.

Wij geloven dat bedrijven, en zeker het MKB, onmisbaar zijn voor een duurzame toekomst. Zij ontwikkelen hiervoor de producten en diensten, en moeten zelf ook mee in alle transities.

Onze data en diensten stellen je in staat om het MKB proactief te benaderen. Daardoor kun je alle ondernemers toegang geven tot financiële middelen, inhoudelijke programma’s en netwerken.

Zo betrek je alle bedrijven in jouw werkgebied.

Innovatiespotter steunt de Sustainable Development Goals van de Verenigde naties

  • Eerlijk werk en economische groei – SDG 8
  • Industrie, innovatie en infrastructuur – SDG 9
  • Partnerschap om doelstellingen te bereiken – SDG 17
Direct naar:
Launch login modal Launch register modal