Privacy Policy

Deze website wordt beheerd door Q-modus B.V. Hieronder vindt u een toelichting op het privacybeleid van Q-modus met betrekking tot het gebruik van de website Innovatiespotter.nl.

Algemeen

Q-modus respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze verklaring heeft alleen betrekking op deze website: Q-modus is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van websites die door middel van links met Innovatiespotter.nl zijn verbonden. Op deze privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met het gebruik en de inhoud van de website worden voorgelegd aan een daartoe bevoegd rechter.

Gebruik persoonsgegevens

Op bepaalde onderdelen van de website wordt gevraagd om persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en adresgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel zoals vermeld op de website.

Bijvoorbeeld om uw vraag te beantwoorden, om deel te kunnen nemen aan een actie of om u een dienst of product te leveren. Voorts kan Q-modus de door u verstrekte gegevens gebruiken om u te informeren over ontwikkelingen van de Innovatiespotter of om u te benaderen met nieuws over een product of dienst. Indien u uw telefoonnummer heeft verstrekt, kan Q-modus u telefonisch benaderen.

Verstrekken persoonsgegevens

Het komt voor dat Q-modus aan derden een opdracht geeft voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens, die op onze website of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn om uw gegevens aan een derde te verstrekken, zodat we u een product of dienst kunnen leveren dat u bij ons heeft besteld. Werknemers van Q-modus en door Q-modus ingeschakelde derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en enkel te gebruiken voor bovengenoemde doeleinden.

Q-modus verstrekt uw gegevens niet aan derden voor andere dan bovengenoemde redenen, tenzij Q-modus daartoe door de autoriteiten verplicht wordt gesteld.

Cookies

Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website.

Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens uw bezoek aan de website bepaalde informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de website en de diensten die u op de website gebruikt. Q-modus verzamelt deze informatie om de website en dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften. Cookies worden ook gebruikt om toegangscode, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden.

Informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het type internet-browser en type operating system dat u gebruikt, kan worden verzameld en aan uw gegevens worden gekoppeld. U kunt via uw browser cookies meestal weigeren of selectief accepteren. Dit kan een negatieve invloed hebben op het gebruik van de website en mogelijk zijn bepaalde functies dan niet langer beschikbaar (met name inlogmechanismen).

Advertentievertoningen en -kliks

Het kan voorkomen dat Q-modus advertentievertoningen en –kliks doorgeeft aan (potentiële) adverteerders, met als doel de adverteerder inzicht te geven in het bezoekersgedrag op de website. Q-modus probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Advertenties worden geplaatst op de website en in de nieuwsbrief en worden niet persoonlijk aan u gericht. Voor het plaatsen van advertenties maakt Q-modus gebruik van Google Adsense. Dit houdt in dat Google cookies kan plaatsen en lezen op uw browser. Door gebruik van webbeacons kan Google informatie over u verzamelen. Een webbeacon is een kleine, onzichtbare afbeelding die in een webpagina is geintegreerd om een opvraging van die pagina te kunnen registreren. Door cookies uit te schakelen in uw browser, kan een webbeacon alleen een anoniem bezoek registreren, zonder unieke informatie van de bezoeker.

Google Analytics

Q-Modus B.V. maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een hulpprogramma voor webanalyse en geeft inzicht in de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Dit doet Google met behulp van directe cookies. IP-adressen worden hierbij anoniem verwerkt door de laatste drie cijfers van het IP-adres te verbergen. Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Hierin is opgenomen dat Google zorgvuldig om zal gaan met de persoonsgegevens. De Google Analytics cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere Google-diensten. De optie om gegevens te delen met Google is uitgezet. Aan de hand van deze anonieme, bijeengevoegde informatie kan Q-Modus de website verder ontwikkelen en verbeteringen voor de gebruiker aanbrengen.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor onze digitale nieuwsbrief, wordt uw mutatie en e-mailadres opgeslagen en bewaard. Uw gegevens worden alleen ten behoeve van het versturen van de nieuwsbrief gebruikt. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief, door middel van een link die onderaan elke editie van de nieuwsbrief wordt vermeld. De mailinglist voor de nieuwsbrief wordt niet aan derden verkocht.

Wijziging in de verklaring

Q-modus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. U vindt hier de meest recente versie. Wij raden u aan dit gedeelte regelmatig te bezoeken, teneinde op de hoogte te blijven.

Contact

Indien u vragen, opmerkingen of verzoeken hebt inzake het privacybeleid van Q-modus, kunt u contact opnemen met:

Q-modus B.V.

Kleiweg 8

9831 PL Aduard

T: 050-3134898

E: info@innovatiespotter.nl

U hebt recht op inzage in de gegevens die Q-modus over u bewaart. Q-modus streeft er naar verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van (persoons)gegevens binnen vier weken te honoreren.

Direct naar:
Launch login modal Launch register modal