Documents

Event 5 juli: Energietransitie kostenpost of kans?

Innovatiespotter in de media

World players

Voor NDC mediagroep vindt Innovatiespotter bedrijven die in eigen regio nog relatief onbekend zijn, maar wel een internationale markt bedienen. Noordz licht in Dagblad van het Noorden maandelijks zo’n bedrijf uit, met als doel hun geheim te ontrafelen: wat doen deze bedrijven, en hoe houden ze zich staande in een wereldwijde, altijd veranderende economie?